KOL-rehabilitering

Formålet med KOL-rehabiliteringen er, at man på et tidligt tidspunkt i sygdomsforløbet øger borgerens viden om KOL og mestring af sygdommen, samt øger det fysiske funktionsniveau og egenomsorg. Man skal bruge en henvisning fra egen læge for at deltage på holdet.

Se video om KOL-tilbuddet

 Alle deltagere på holdet vil blive tilbudt et gratis rygestopkursus. 

Artikel om KOL-rehabilitering i Randers

Indhold

Forløbet strækker sig over 7 uger, hvor man mødes to gange om ugen. I alt 14 lektioner bestående af en times fysisk træning efterfulgt af en times undervisning. Undervisningen varetages af fysioterapeuter, ergoterapeuter, farmaceut, rygestoprådgiver, psykomotorisk terapeut og diætist.

KOL- rehabiliteringsforløbet er udarbejdet efter Sundhedsstyrelsens anbefalinger til KOL-rehabilitering.

Målgruppe

Tilbuddet er for borgere i Randers Kommune med mild til moderat KOL. Du skal være motiveret for træning og skal kunne tale og forstå dansk.

Eksklusionskriterier
  • Ustabil angina pectoris
  • Andre diagnoser hvor fysisk træning er kontraindiceret
  • Demente
  • Terminale maligne sygdomme
Henvisning

Elektronisk henvisning (sygehusets henvisning) sendes til Randers Kommune:

Lokationsnummer: 5790002287657
Emne: KOL rehabilitering

Henvisningen skal indeholde følgende informationer:

  • Grad af KOL
  • MRC grad
  • Sidste spirometrimåling
  • Andre diagnoser
Fakta

Sted

Randers Sundhedscenter Thors Bakke, Biografgade 3, 8900 Randers C., Tlf. 8915 1217

Antal

20 deltagere pr. hold. Op til 5 hold årligt.

Tidspunkt

tirsdag og torsdag kl. 12.30 -14.30

Kontaktpersoner

Lone Broendegaard Christensen og Anne Kloppenborg, fysioterapeuter samt Lone Vammen, ergoterapeut.

Årsplan

KOL-rehabilitering foregår i følgende uger:

Uge 2-9
Uge 10-17
Uge 18-25
Uge 34-40
uge 43-50

Alle rygere, der deltager på holdet, vil blive tilbudt et gratis rygestopkursus.