Tilbud til pårørende

Pårørende til senhjerneskadede har et behov for viden og indsigt i hjerneskadens konsekvenser samt behov for at møde ligestillede.

Når et menneske rammes af en senhjerneskade, går det ikke altid kun udover den ramte – det kan påvirke hele familien eller andre pårørende. Det kan skabe kriser eller forstyrre etablerede relationer og roller. Det kan være følelsesmæssigt hårdt for både den ramte og de pårørende.          

Som pårørende kan det være nyttigt at få viden og indsigt i hjerneskadens konsekvenser, og man kan føle behov for at møde ligestillede.

Derfor tilbyder Randers Kommune samtalegrupper og temaaftener målrettet pårørende til borgere med senhjerneskade.

Samtalegrupperne er en mulighed for - på egen hånd - at møde ligestillede og tale om, hvordan det opleves at være pårørende, hvilke tanker, som trænger sig på, og hvilke forandringer, man kan opleve i hverdagen. Pårørendegrupperne inddeles således, at man er nogenlunde alderssvarende med de øvrige i gruppen.

Temaaftenerne foregår som undervisning med forskellige temaer i relation til senhjerneskader. Her kan pårørende få ny viden og forståelse for, hvordan den ramte er påvirket af skaden. Nogle temaaftener henvender sig udelukkende til pårørende, mens andre er for både den ramte og pårørende.

I tilknytning til ovenstående tilbud defineres pårørende ikke nødvendigvis i forhold til blodets bånd. Pårørende er de personer, som står den ramte nær. Det kan være ægtefælle, forældre, børn og søskende, men det kan også være en kusine, en god ven eller en anden, som har en følelsesmæssig relation til den ramte.

Læs mere om tilbuddene her:

Temaaftener for pårørende til senhjerneskadede Pårørendegrupper Teenagegruppe