Taleundervisning

Sprog- og Talehuset er en del af Hjernecenter Randers, i afdelingen er der ansat to logopæder.

Logopæderne tilbyder udredning, vejledning/rådgivning med mere til personer der, på grund af en senhjerneskade eller progredierende lidelse, har sprog-talevanskeligheder. Desuden tilbydes vejledning/rådgivning af pårørende til personer med senhjerneskade eller progredierende lidelse.

Derudover tilbydes vejledning/rådgivning og kursusvirksomhed rettet mod fagpersonale, der ønsker viden om sprog-talevanskeligheder og kommunikationsstrategier i relation til personer med senhjerneskade.

Læs mere på Hjernecenter Randers hjemmeside