Jobcafé

Jobcafé er et tilbud for borgere med en erhvervet senhjerneskade, som er i et erhvervsafklaringsforløb.

Formål og indhold

Formålet med undervisningen er, at oplyse deltagerne om relevante emner i forbindelse med deres erhversafklaring.

Undervisningen veksler mellem information og fælles drøftelse mellem deltagere og undervisere.

Emnerne i jobcaféen kan være:

  • Regler omkring kontanthjælp
  • Opstart i praktik
  • Fleksjob
  • Førtidspension
  • Delvis raskmelding
  • Ressourceforløb
  • Ferie/arbejde/frivilligt arbejde, når man er på sygedagpenge
  • Økonomi
  • Hjerneskade og arbejde
  • Trivselstrekant (hjem/arbejde/fritid)

Emnet til næste møde i jobcafé besluttes fra gang til gang, og tilrettelægges ud fra deltagernes ønsker og behov.

 

Tid og sted

Hjernecenter Randers, Bakkevej 1, Hornbæk, 8930 Randers NV

Mandage i lige uger kl. 10.00-11.30

Vi mødes i caféen i Neurohuset.

Man kan deltage, hvis man er borger i Randers Kommune, samt hvis man er tilknyttet et arbejdsmarkedsrettet undervisningsforløb på Hjernecenter Randers.

 

Personale

Forløbskoordinator for senhjerneskadede Lone Aagaard,
laa@randers.dk, tlf: 51 48 82 73

Forløbskoordinator for Aktiv Sygemeldt Mette Dahl,
md@randers.dk, tlf: 89 15 29 05

Neurounderviser på Hjernecenter Randers Hanne Abildgaard Olsen,
Hanne.abildgaard@randers.dk, tlf: 89 15 75 93