Senhjerneskade

Tilbud til dig, der har en senhjerneskade eller er pårørende

Dagaktivitet

Personer med senhjerneskade har mulighed for at blive en del af Aktivhuset.

Forløbskoordinator

Randers Kommune tilbyder borgere med senhjerneskade kontakt med en forløbskoordinator.

Genoptræning

Bliver du udskrevet fra sygehuset med en genoptræningsplan, er der mulighed for at få træning på Randers Sundhedscenter eller på et områdecenter.

Neuroundervisning

På Hjernecenter Randers kan voksne med erhvervet hjerneskade få tilbudt neuroundervisning.

Nyhedsbrev til pårørende

Disse nyhedsbreve er specielt rettet mod dig, der er pårørende til en senhjerneskadet.

Taleundervisning

Sprog- og Talehuset er en del af Hjernecenter Randers, i afdelingen er der ansat to logopæder.

Tilbud til pårørende

Pårørende til senhjerneskadede har et behov for viden og indsigt i hjerneskadens konsekvenser samt behov for at møde ligestillede.

Vejledning i hjemmet

Specialteamet tilbyder vejledning og støtte til voksne personer med erhvervet hjerneskade, som bor i eget hjem.