Indhold

Rehabiliteringsforløbet er et 12-ugers forløb bestående af en ugentlig træningsgang af 1½ times varighed forestået af en fysioterapeut. Forskellige former for træning præsenteres i forløbet. Dertil er der mulighed for yderligere træning i form af selvtræning i Randers Sundhedscenters træningsfaciliteter. 

Der vil desuden være undervisning ved psykolog i 2 x 2 timer samt to timers undervisning ved sygeplejerske. 

Vi starter og afslutter forløbet med en individuel samtale og en fysisk test..