Kom til Kræfter

Kræftrehabiliteringenstilbuddet "Kom til kræfter" er målrettet borgere i Randers Kommune, der har kræft eller har haft kræft inden for det seneste år. Borgere, der er i behandling, kan også deltage i forløbet. Der bliver taget individuelle hensyn.

Formål med forløbet er:

  • at styrke borgerens fysiske tilstand, så deltageren oplever, hvor meget kroppen fysisk kan magte trods kræftsygdommen.
  • at give borgeren viden, støtte og handlemuligheder til at fortsætte tilværelsen på den bedst mulige måde med de forandringer, som sygdommen eventuelt har medført.
Indhold

Rehabiliteringsforløbet er et 12-ugers forløb bestående af en ugentlig træningsgang af 1½ times varighed forestået af en fysioterapeut. Forskellige former for træning præsenteres i forløbet. Dertil er der mulighed for yderligere træning i form af selvtræning i Randers Sundhedscenters træningsfaciliteter. 

Der vil desuden være undervisning ved psykolog i 2 x 2 timer samt to timers undervisning ved sygeplejerske. 

Vi starter og afslutter forløbet med en individuel samtale og en fysisk test..

Henvisning

Deltagelse i forløbet sker efter henvisning fra egen læge. Elektronisk henvisning (sygehuset henvisning) sendes til Randers Kommune:

Lokationsnummer: 5790002287657
Emne: Kræft-Rehabilitering

Fakta

Sted

Randers Sundhedscenter Thors Bakke, Biografgade 3, 8900 Randers C., tlf. 89 15 12 17.

Antal

10-15 deltagere pr. hold. Løbende optag (2 hold).

Tidspunkt

Mandag eller onsdag kl. 14.00 -15.30.

Kontaktpersoner

Fysioterapeuter: Bruno P. Olesen, Charlotte Juhl og Anja Gjettermann,

Uddrag fra speciale om kræftrehabiliteringstilbuddet

I foråret 2013 skrev to idrætsstuderende - Mads Bregnhøj og Thomas Horne Brok - fra Ålborg Universitet et kandidatspeciale om vores Kræftrehabiliteringstilbud "Kom til Kræfter". De ville undersøge hvorledes en kræftsygdom kunne have indvirkning på fysisk aktive personers identitet, samt hvorledes fysisk aktivitet kunne påvirke denne. 

Se nedenstående fire citater fra de interviewede:

"Da jeg fik diagnosen kræft var jeg ikke et øjeblik i tvivl om at, det skulle jeg nok komme igennem. Kræften påvirkede min krop på en måde så jeg hele tiden var nødt til at føle mig frem og det var rigtig svært at forholde sig til hvad man kunne og ikke kunne længere. Det var rigtig vanskeligt at bevare den rolle jeg havde i familien, og det var ligeledes vanskeligt at dyrke de aktiviteter jeg plejede at gøre.

Da jeg var kommet igennem chokfasen og behandlingen på sygehuset kunne jeg mærke et behov for at snakke med andre der var i samme situation som jeg selv var. Det var derfor et vigtigt element i træningsforløbet at der blev skabt kontakt til andre kræftpatienter. Fysioterapeuterne var rigtig gode til at få skabt et fællesskab på holdet og der var derfor rigtig gode muligheder for at snakke med ligesindede om hvordan de tacklede diverse situationer i hverdagen.

Der var rigtig mange ting der skete med min krop som jeg ikke kunne sætte ord på, og det var derfor en kæmpe støtte at få eksperterne på sundhedscenteret til at lære mig hvad der skete med min krop. De var ligeledes gode til at hjælpe mig med at sætte mig nogle mål for hvad jeg gerne ville have ud af træningsforløbet, hvilket i dag har bevirket at jeg er meget mere bevidst om hvad jeg er i stand til. Via forløbet er jeg ligeledes kommet i meget bedre form, fordi jeg har genfundet glæden ved at være fysisk aktiv, og jeg er helt sikkert blevet bevidst om at motion og fysisk aktivitet vil være en del af mit liv, til den dag jeg dør.

Jeg vil anbefale rehabiliteringsforløbet på Randers Sundhedscenter til alle der får diagnosen kræft, fordi jeg mener det udgør en del i behandlingen som er overset andre steder i sundhedssystemet. Her møder fysioterapeuterne dig i højere grad som den du er, og tager højde for dine individuelle behov. Det gjorde at jeg ikke så mig selv som en patient der hele tiden havde brug for hjælp, men snarere som et menneske der stadig var i stand til at gøre ting med kroppen og som med god samvittighed kunne se sig selv som fysisk aktiv."