Målgruppe

  • Borgere i Randers Kommune, som har eller er i risiko for at udvikle hjertekarsygdom, som henvises af egen læge.
  • Ægtefæller til borgere med hjertekarsygdom i Randers Kommune, der henvises til tilbuddet. Ægtefæller får tilbud om deltagelse i relevante moduler, dog ikke motionsmodulet.