Henvisning

Der henvises til vores tilbud fra hospitalet via en genoptræningsplan.