Henvisning

En henvisning udfærdiges af egen læge. Et kriterium er, at borgerens hjertemæssige tilstand skal være vurderet stabil af en læge. Elektronisk henvisning (sygehus henvisning) sendes til Randers Kommune:

  •          Lokationsnummer: 5790002287657
  •          Emne: Hjerte rehabilitering