Hjerterehabilitering med henvisning fra egen læge

Formålet med hjerterehabiliteringen er at tilbyde borgere, som har eller er i risiko for at udvikle en hjertekarsygdom, et tværfagligt rehabiliteringsforløb i Randers Sundhedscenter.

Se en video om tilbuddet

Forløbet sigter på at borgeren opnår en varig livsstilsændring, samt en bedre prognose med hensyn til hjertesygdommen. Der er ligeledes fokus på at flytte fokus fra sygdom til sundhed og udvikle en sammenhængende indsats mellem Randers Kommune og Regionshospitalet Randers.

Målgruppe
  •          Borgere i Randers Kommune, som har eller er i risiko for at udvikle hjertesygdom, der henvises af egen læge.
  •          Ægtefæller kan deltage i samtaler, fysisk test, dog ikke træning.
Henvisning

En henvisning udfærdiges af egen læge. Et kriterium er, at borgerens hjertemæssige tilstand skal være vurderet stabil af en læge. Elektronisk henvisning (sygehus henvisning) sendes til Randers Kommune:

  •          Lokationsnummer: 5790002287657
  •          Emne: Hjerte rehabilitering
Indhold

Rehabiliteringsforløbet kan bestå af en individuel afklaringssamtale, en fysisk test og motion 2 x ugentligt i 8 uger – heraf 6 ugers selvtræning. Der er mulighed for at deltage i samtale ved sygeplejerske, kostvejledning, rygestopkursus og seksualvejledning. 

Fakta

Sted

Randers Sundhedscenter Thors Bakke, Biografgade 3, 8900 Randers C.,
Tlf. 89 15 12 17

Kontaktpersoner

Lene K. Sørensen, Sofie Sørensen, Rikke Milde og Tine Lykke, fysioterapeuter.