Henvisning

En henvisning udfærdiges af egen læge. Et kriterium er, at borgerens hjertemæssige tilstand skal være vurderet stabil af en læge.

Elektronisk henvisning (sygehus henvisning) sendes til Randers Kommune:

  • Lokationsnummer: 5790000224135
  • Emne: Hjerte rehabilitering