Hjerte

Formålet med hjerterehabiliteringen er at tilbyde borgere, som har eller er i risiko for at udvikle en hjertekarsygdom, et tværfagligt rehabiliteringsforløb i Randers Sundhedscenter.

Se en video om tilbuddet

Samtidig sigter forløbet på at flytte fokus fra sygdom til sundhed og udvikle en sammenhængende indsats mellem Randers Kommune og Regionshospitalet Randers. Der er ligeledes fokus på, at borgerne opnår en varig livsstilsændring, samt en bedre prognose med hensyn til hjertekarsygdommen.

Målgruppe
  • Borgere i Randers Kommune, som har eller er i risiko for at udvikle hjertekarsygdom, som henvises af egen læge.
  • Ægtefæller til borgere med hjertekarsygdom i Randers Kommune, der henvises til tilbuddet. Ægtefæller får tilbud om deltagelse i relevante moduler, dog ikke motionsmodulet.
Henvisning

En henvisning udfærdiges af egen læge. Et kriterium er, at borgerens hjertemæssige tilstand skal være vurderet stabil af en læge.

Elektronisk henvisning (sygehus henvisning) sendes til Randers Kommune:

  • Lokationsnummer: 5790000224135
  • Emne: Hjerte rehabilitering
Indhold

Rehabiliteringsforløbet består af en individuel afklaringssamtale og et obligatorisk motionsmodul, som også indeholder undervisning omkring de fysiske og psykiske reaktioner, man kan opleve i forbindelse med en hjertesygdom.

Der er også mulighed for at deltage i de tre valgfrie moduler; hhv. kostvejledning, rygestopkursus og seksualvejledning. Man vælger selv hvilke valgfrie moduler, man har lyst til at deltage i. 

Motionsmodulet varer i ni uger i alt. Der er fremmøde to gange ugentligt i de tre første uger, og derudover er der selvtræningsmulighed i de sidste seks uger. De valgfrie moduler kan forskyde forløbet lidt udover de ni uger.

Sundhedsprofil

Ved opstart og afslutning får alle deltagere desuden lavet en sundhedsprofil (Cardiontest), som blandt andet består af blodtryksmåling, konditest og et spørgeskema. 

Sundhedsprofilen giver et godt overblik over den samlede sundhedstilstand. Dermed får du indsigt i, hvor du kan sætte ind for at forbedre din egen sundhedstilstand. 

Hør fysioterapeut Bruno P. Olesen fra Randers Sundhedscenter fortælle om Cardion-sundhedsprofiler:

Fakta

Sted

Randers Sundhedscenter Thors Bakke, Biografgade 3, 8900 Randers C., Tlf. 89 15 12 17

Antal

12 deltagere pr. hold. Op til syv hold årligt.

Tidspunkt

mandag og onsdag ml. 8.30-9.30

Kontaktpersoner

Lene K. Sørensen, Sissel B. Møller og Tine Lykke, fysioterapeuter.

Opstart af hold

Kontakt Randers Sundhedscenter Thors Bakke på tlf. 89 15 12 17.