Hjerte

Tilbud til dig, der har en hjertesygdom eller er i risiko for at udvikle det

Hjerterehabilitering med henvisning fra egen læge

Formålet med hjerterehabiliteringen er at tilbyde borgere, som har eller er i risiko for at udvikle en hjertekarsygdom, et tværfagligt rehabiliteringsforløb i Randers Sundhedscenter.

Hjerterehabilitering med henvisning fra hospital

Formålet med hjerterehabilitering er at tilbyde dig med hjertesygdom et tværfagligt rehabiliteringsforløb i Randers Sundhedscenter.