Eksklusionskriterier

Hvis følgende forhold gør sig gældende, kan man IKKE deltage i forløbet:

  • Du har en diagnose, hvor fysisk træning er kontraindiceret - dvs. at træning kan være skadeligt for dig.
  • Du lider af middel til svær demens.
  • Du har terminale sygdomme.
  • Du er ikke selv i stand til at transportere dig til Randers Sundhedscenter.
  • Du taler eller forstår ikke dansk.