Rehabiliteringsenheden

Rehabiliteringsenheden er en del af Randers Sundhedscenter. Her kan du læse om de forskellige rehabiliteringsforløb.

Vi tilbyder:

  • genoptræning til borgere, som efter udskrivning fra hospital har fået udarbejdet en genoptræningsplan.
  • rehabiliteringsforløb til borgere med KOL, diabetes 2, hjertekar- / karsygdomme, kræft og lænderygproblemer.
  • forløbskoordination til borgere med senhjerneskade eller kræft
  • forløbskoordination gennem ”Aktiv sygemeldt” med fokus på tilbagevenden til arbejdsmarkedet efter sygemelding.

Læs om træningsfaciliteter i Randers Sundhedscenter 

Find vej til Randers Sundhedscenter

Aftale, budget og regnskab

Randers Kommune bruger en gennemprøvet styringsmodel – den såkaldte Randersmodel. I Randersmodellen laver byrådet en konkret aftale med hver enkelt af kommunens ca. 80 (aftale)enheder. En aftaleenhed kan være; en skole, et dagtilbud, Sprogcentret, et fritidshjem, Værket, Affaldscentret, Område Nord med tilbud til ældre mv. Aftalen fastlægger enhedens budget, de mål enheden skal nå samt hvordan der følges op på disse. Aftalerne bliver udarbejdet gennem dialog mellem fagudvalg og aftaleenhedernes ledere, medarbejdere samt eventuelle bruger- og bestyrelsesrepræsentanter. Aftalerne anvendes ofte ligeledes til dialog med brugere og medarbejdere om forventninger til enheden.

Du kan læse mere om kommunens aftaler, samt budget og regnskab her.