Vedligeholdelsestræning

Denne information er til dig, der har brug for træning for at vedligeholde dine evner til at klare din hverdag

Vedligeholdelsestræning efter serviceloven henvender sig til pensionister og efterlønsmodtagere, og defineres som målrettet træning for at forhindre funktionstab og for at fastholde det hidtidige funktionsniveau.

Vedligeholdelsestræning omfatter vedligeholdelse af såvel fysiske som psykiske færdigheder.

Vedligeholdelsestræningen ydes af områdecentrene i Randers Kommune.

Se mere på ældreportalen.

Lovgivning, Serviceloven § 86 stk. 2: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder til personer, som på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov herfor.