UDEN genoptræningsplan

Genoptræningen uden genoptræningsplan er målrettet pensionister og efterlønsmodtagere, der oplever en funktionsnedsættelse efter sygdom, der ikke behandles i tilknytning til hospitalsindlæggelse.

Genoptræningen uden genoptræningsplan foregår kun på områdecentrene i Randers Kommune, og du kan derfor ikke træne i Randers Sundhedscenter.

Genoptræning efter serviceloven defineres som en målrettet og tidsafgrænset samarbejdsproces mellem en borger, eventuelt pårørende og personale.

Læs mere på ældreportalen.

Se lovgivning, serviceloven §86 stk. 1