Genoptræning UDEN genoptræningsplan

Denne information er til dig, der har behov for genoptræning, men ikke har en genoptræningsplan fra sygehuset

Genoptræningen uden genoptræningsplan er et tilbud til pensionister og efterlønsmodtagere, der oplever en funktionsnedsættelse efter sygdom, der ikke behandles i tilknytning til hospitalsindlæggelse.

Genoptræningen uden genoptræningsplan foregår kun på områdecentrene i Randers Kommune, og du kan derfor ikke træne i Randers Sundhedscenter.

Genoptræning efter serviceloven defineres som en målrettet og tidsafgrænset samarbejdsproces mellem en borger, eventuelt pårørende og personale.

Læs mere på ældreportalen.

Se lovgivning, serviceloven §86 stk. 1