Kørsel til genoptræning

Kørselsreglerne er kun gældende for borgere, der har modtaget en genoptræningsplan fra hospitalet. Reglerne for kørsel til genoptræning i kommunalregi forefindes i Sundhedsloven § 140.

Transport til og fra træningsstedet

Som hovedregel skal du selv sørge for at komme til og fra træningsstedet.
I nogle tilfælde har du dog mulighed for fri transport eller for at få dækket dine udgifter til transport.

Fri transport

Du kan få fri transport til og fra træningsstedet, hvis du på grund af helbredsproblemer ikke kan benytte offentlige transportmidler. Det er terapeuten på træningsstedet, der vurderer, om du kan benytte offentlige transportmidler.
Efter aftale med dig bestiller terapeuten transport. Der kan være ventetid og samkørsel med andre personer.

Betalte udgifter til transport

Hvis du ikke får fri transport, har du ret til at få dine transportudgifter dækket, hvis:

  • du er pensionist, og udgifterne til transport til og fra træningsstedet med det billigste og mest forsvarlige transportmiddel overstiger i alt 25,00 kr.
  • du ikke er pensionist, afstanden til træningsstedet overstiger 50 km, og udgifterne til transport til og fra træningsstedet med det billigste og mest forsvarlige transportmiddel overstiger i alt 60,00 kr.

Transport ved træning i andre kommuner

Hvis du har valgt et træningssted i en anden kommune, dækker Randers Kommune udgifterne til transport svarende til det, du ville have været berettiget til, hvis du modtog genoptræning på det træningssted, som Randers Kommune har henvist til.

Sådan søger du om at få dine transportudgifter betalt.

Du kan hente blanketten til befordringsgodtgørelse hos din trænende terapeut.

Du får summen af dine transportudgifter udbetalt, når du har afsluttet dit genoptræningsforløb.

Læs mere om lovgrundlaget for bevilling af kørsel til træning i:

"Vejledning om træning i regioner og kommuner - Kapitel 10 om befordring på træningsområdet."

Tilbage til overblik