Videoer om tilbud

Her kan du se korte informative videoer på cirka 1-2 minutter om udvalgte tilbud i rehabiliteringsafdelingen i Randers Sundhedscenter.

Video om genoptræning

Der er flere muligheder for genoptræning på Randers Sundhedscenter. Du kan læse mere om de forskellige tilbud her.

Video om rygrådgivning

Har du lyst til at få 2 timers gratis råd og vejledning af en fysioterapeut i, hvordan du undgår at få ondt i lænden eller undgår at dine lændesmerter forværres? Så besøg Rygrådgivningen i Randers Sundhedscenter.

Video om håndtræning

Når du har haft brækket dit håndled, skal ledbevægeligheden trænes op igen. Her kan du se, hvilke øvelser der kan hjælpe dig med det.

Video om kræftkoordination

En forløbskoordinator har til opgave at støtte borgeren under sygdomsforløbet og samarbejder med andre af kommunens afdelinger, hospital, praktiserende læge og andre personer, der har med sygdomsforløbet at gøre. Læs mere om forløbskoordination her.

Video om kræftrehabilitering

Målgruppen for kræftrehabiliteringen er borgere i Randers Kommune, der har kræft eller har haft kræft inden for det seneste år. Borgere, der er i behandling, kan også deltage i forløbet. Læs mere om kræftrehabilitering her.

Video om KOL

Formålet med KOL-rehabiliteringen er, at man på et tidligt tidspunkt i sygdomsforløbet, øger borgerens viden om KOL og mestring af sygdommen, samt øger deres fysiske funktionsniveau og egenomsorg. Læs mere om KOL-rehabilitering her.

Video om Diabetes 2

”Træn din Type 2 Diabetes” er for dig, der har fået konstateret Type 2 Diabetes eller er i risiko for at udvikle det. Tilbuddet er til borgere i Randers Kommune. Læs mere om Træn din Type 2 Diabetes.

Video om hjerterehabilitering

Formålet med hjerterehabiliteringen er at tilbyde borgere i Randers Kommune som har, eller er i risiko for at udvikle, en hjertekarsygdom, et tværfagligt rehabiliteringsforløb i Randers Sundhedscenter. Læs mere om hjerterehabilitering.

Video om bækkenbundstræning

Det er en god ide at lave bækkenbundstræning, hvis man har problemer med at holde på vandet. Bækkenbunden bør bruges og trænes hele livet af begge køn.

Video om kontinensklinikken

Kontinensklinikken er et tilbud til alle borgere i Randers Kommune. Her kan man henvende sig, hvis man har et vandladningsproblem.