Studerende

I Rehabiliteringsenheden har vi jævnligt fysioterapeutstuderende i klinisk praktik.

De studerende skal øve sig i deres kliniske praktik. De er altid tilknyttet en klinisk underviser, der selv er uddannet fysioterapeut, og som vejleder dem i forløbet.

Den kliniske undervisning er en vigtig del af de fysioterapeutstuderendes uddannelse. Det er her, de får erfaringer med at koble studiets forskellige fag i den konkrete behandling af patienten.

Læs mere om fysioterapeutuddannelsen på VIA Colleges hjemmeside