Projekter, rapporter og specialer

Rehabiliteringsenheden indgår løbende i forskellige sundhedsfaglige projekter, bl.a. ph.d. studier, kandidatspecialer og bachelorprojekter.

I foråret 2013 skrev to idrætsstuderende - Mads Bregnhøj og Thomas Horne Brok - fra Aalborg Universitet et kandidatspeciale om vores Kræftrehabiliteringstilbud "Kom til Kræfter".

Specialet havde titlen: "Kom til kræfter – En kræftsygdoms indvirkning på identiteten samt fysisk aktivitets påvirkning af denne."

Offentliggørelsen her sker efter aftale med forfatterne.

Læs hele specialet her.