Vederlagsfri fysioterapi

Vederlagsfri fysioterapi er et tilbud om gratis fysioterapi til nogle patientgrupper med en varig lidelse. Randers Sundhedscenter tager også imod borgere fra andre kommuner, der er godkendt til vederlagsfri fysioterapi.

Kommunerne overtog 1. august 2008 finansierings- og myndighedsansvaret for den vederlagsfri fysioterapi. Samtidig er ordningen udvidet med en ny patientgruppe (progressive lidelser). Denne udvidelse betyder, at personer med en række fremadskridende sygdomme - der har udviklet en funktionsnedsættelse - får mulighed for holdtræning på et tidligere tidspunkt i deres sygdomsforløb.

Lægen skal henvise

Vederlagsfri fysioterapi kræver lægehenvisning. Ordningen er begrænset til de diagnoser, der fremgår af diagnoselisten (se bilag 2 i Sundhedsstyrelsens vejledning om adgang til Vederlagsfri fysioterapi.)

I Randers Kommune tilbydes vederlagsfri fysioterapi af:

  • Privatpraktiserende fysioterapeuter
  • Kommunens ni områdecentre
  • Rehabiliteringsenheden i Randers Sundhedscenter Thors Bakke