Aktiv Sygemeldt

Aktiv Sygemeldt er et samarbejde mellem Jobcenter Randers og Randers Sundhedscenter, og samarbejdet har til formål at sikre, at sygemeldte borgere fastholdes på arbejdsmarkedet.

Du kan blive tilknyttet Aktiv Sygemeldt, hvis du er sygemeldt fra dit job eller fra A-kasse.

Ligeledes skal du enten:

  • have en genoptræningsplan.
  • være henvist til et rehabiliteringsforløb.
  • være i kontakt med forløbskoordinator for kræft.
  • være i kontakt med forløbskoordinator for senhjerneskadede.

Det er sagsbehandler i sygedagpengeafdelingen på Jobcenter Randers, som henviser dig til et forløb i Aktiv Sygemeldt. 

På forløbet giver vi viden og råd om:

  • hvordan du indretter dit arbejdsliv efter sygdom.
  • hvilke arbejdsopgaver, du bedst kan varetage fremover.
  • hvordan du igen kan vende tilbage til arbejdsmarkedet.

For yderligere information, kontakt:

Forløbskoordinator Mette Dahl
Tlf.: 3056 4832
E-mail: md@randers.dk

Forløbskoordinator Annette Høyer
Tlf.: 8915 2913 / 3057 6934
E-mail: anh@randers.dk

Forløbskoordinator Tony Elmstrøm
Tlf.: 8915 2923 / 2159 1673
E-mail: tony.elmstroem@randers.dk